Miasto Ełk rozpocznie realizację kolejnego projektu związanego z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

Data: 19 Września 2020
Miasto Ełk rozpocznie realizację kolejnego projektu związanego z szerokopasmowym dostępem do Internetu.

zd

Prezydent Miasta podpisał umowę o dofinansowanie projektu Elkman II – „rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”.

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją projektów: „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” i „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”.

Dofinansowanie pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Oś Priorytetowa nr 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.1 – Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 292 710,00 zł, w tym kwota dofinansowania – 2 789 803,50 zł.

Projekt będzie polegał na rozbudowie i poprawie bezpieczeństwa logicznego i wizyjnego miejskiej sieci światłowodowej. W wyniku realizacji projektu 7500 osób uzyska dostęp do szerokopasmowego Internetu

Termin zakończenia projektu – październik 2014r.

logo1