Data: 22 Września 2020
Parki linowe w Ełku i Oziersku

Park_linowyRozpoczyna się realizacja wspólnego projektu miast Ełku i Ozierska – „Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy". Projekt przewiduje budowę parków linowych w Ełku i Oziersku, utworzenie międzynarodowego programu rozwoju turystyki oraz zintegrowanego systemu informacji turystycznej, a także wymiany dzieci i młodzieży.

„Rozwój turystyki aktywnej płaszczyzną polsko – rosyjskiej współpracy" to kolejny projekt w ramach współpracy Ełku i rosyjskiego miasta Oziersk z Obwodu Kaliningradzkiego.

Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego poprzez rozwój potencjału turystycznego Ełku i Ozierska, a także przez nawiązanie i promocję turystycznej współpracy transgranicznej.

Projekt będzie realizowany do grudnia 2014 r. W ramach przedsięwzięcia powstaną 2 parki linowe (jeden w Ełku, a drugi w Oziersku). Park w Ełku będzie zlokalizowany na cyplu nad Jeziorem Ełckim (przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym). W czasie realizacji projektu parki będą bezpłatnie udostępnione mieszkańcom i turystom.

Ponadto planowane jest m.in. utworzenie międzynarodowego programu rozwoju turystyki (dokument strategiczny) oraz utworzenie zintegrowanego systemu informacji turystycznej w postaci wielojęzycznej strony www. Odbędzie się także 10 wymian turystycznych dzieci i młodzieży z obu miast.

W zeszłym tygodniu Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013.

Wartość projektu wynosi 458 268,84 Euro. Kwota dofinansowania to 412 441,95 Euro. Wkład własny miast jest następujący: Ełk – 24 221 Euro; Oziersk – 21 605,89 Euro.

lt-pl-ru eu_lt-pl-ru
                      
“Lithuania-Poland-Russia ENPI Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 is co-financed with funds of European Union”
„Program Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej"