Zakończenie realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej Miasta Ełku”

Data: 23 Września 2020
Zakończenie realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej Miasta Ełku”

zdRealizacja projektu przyczyniła się do prawdziwej rewolucji internetowej w naszym mieście.

Oprócz dużej liczby podłączeń do szerokopasmowego internetu, zarówno osób fizycznych jak również szkół i instytucji publicznych, projekt przyniósł wiele rozwiązań w dostępie do internetu. Jak grzyby po deszczu wyrosły w Ełku infokioski. Dzięki nim mieszkańcy i turyści odwiedzający Ełk, w szybki i w łatwy sposób skorzystać mogą z szerokopasmowego internetu. Kolejną zaletą infokiosku jest wbudowany hot spot, czyli możliwość skorzystania przez posiadaczy laptopa, tabletu czy telefonu komórkowego z bezpłatnego internetu, który znajduje się w pobliżu takiego urządzenia.

Realizacja projektu obejmuje nie tylko infokioski. Do chwili obecnej dzięki szerokopasmowemu internetowi wybudowano łącznie ponad 13,6 km infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenie Miasta Ełku, powstało także Centrum Zarządzania Siecią, 34 Punkty Informatyczne zwane PIAP-ami oraz 34 węzły sieci szerokopasmowej. By przybliżyć zalety realizacji projektu jeszcze bardziej, należy sięgnąć do statystyk: ilość podłączeń do szerokopasmowego internetu wynosi – 86, a liczba osób, które otrzymały dostęp to aż 4000! Całkowita wartość projektu to 4.215.508,36 zł, przy czym wkład Miasta Ełku to kwota 646.759,69 zł, zaś 3.568.748,67 zł to wysokość kwoty dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Plusów z realizacji projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku” jest wiele. Przede wszystkim podniesiona została jakość życia mieszkańców Ełku dzięki wdrażaniu rozwiązań społeczeństwa informacyjnego. Usprawniona została praca administracji publicznej, wprowadzono udogodnienia w dostępie do usług informatycznych mieszkańcom i turystom. Szerokopasmowy internet to szybka i bezpieczna komunikacja, z której mieszkańcy mogą korzystać. Miasto Ełk dzięki projektowi będzie jednym z nielicznych miast dysponującym najnowocześniejszymi technologiami w wielu dziedzinach społecznego rozwoju.

logo_nss_program_regionalny-1 UEEFRR_L-kolor-1