Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 9

Data: 18 Września 2020
Nowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 9

sp9Rozpoczęła się realizacja projektu „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013.


Projekt realizowany jest przez Miasto Ełk w partnerstwie z Miastem Alytus (Litwa) oraz Centrum Sportu i Rekreacji w Alytusie, w okresie od 1.10.2012 do 31.03.2014.

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wspólną realizację działań związanych z oszczędzaniem energii w miastach Ełk i Alytus. Głównym działaniem w projekcie będzie budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Ełku, w którym zastosowane będą solary słoneczne do podgrzewania wody. W Alytusie w wyniku realizacji projektu zostanie zmodernizowany mały basen w Centrum Sportu i Rekreacji oraz zastosowane zostaną solary słoneczne do podgrzewania wody w małym i dużym basenie. W ramach projektu zostaną podjęte również inne działania, które przyczynią się do realizacji celu projektu, m.in. wymiana sportowa dzieci i młodzieży, konferencje i wizyty studyjne w obu miastach, których tematem przewodnim będą technologie energooszczędne stosowane w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.

Wartość całkowita projektu wynosi 521 437,00 EURO, w tym wartość dofinansowania – 443 221,45 EURO. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 34 301,11 EURO.

Projekt „Współpraca w zakresie oszczędzania energii – podejmowanie decyzji w obszarze transgranicznym Litwy i Polski” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_lt-pl