Data: 19 Września 2020
Termomodernizacja ełckiej szkoły

szkoa

Rozpoczęła się realizacja projektu „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013


Projekt realizowany będzie przez Miasto Ełk w partnerstwie ze Szkołą Podstawową w Alytusie (Litwa) w okresie od 1.10.2012 do 31.03.2014.

Celem projektu jest wsparcie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wspólną realizację działań związanych z oszczędzaniem energii w miastach Ełk i Alytus. Głównym działaniem w projekcie będzie termomodernizacja Zespołu Szkół Samorządowych w Ełku oraz Szkoły Podstawowej w Alytusie. W ramach projektu zostaną podjęte również inne działania, które przyczynią się do realizacji celu projektu, m.in. konferencje i wizyty studyjne w obu miastach, których tematem przewodnim będą technologie energooszczędne stosowane w gospodarstwach domowych i budynkach użyteczności publicznej.

Wartość całkowita projektu wynosi 585 699,67 euro, w tym wartość dofinansowania – 497 844,71 euro. Koszty Miasta Ełk w projekcie wynoszą 292 800,00 euro.

Projekt „Zwiększenie wydajności energetycznej budynków edukacyjnych” jest wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo_lt-pl