Data: 20 Września 2020
Zakończył się remont ulicy Bema

zd

Modernizacja ulicy była możliwa dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej.


Remontu dokonano w ramach projektu „Modernizacja ulicy Bema”. W ramach projektu wykonano:

  • nową nawierzchnię asfaltową,
  • progi zwalniające,
  • chodniki i wjazdy z kostki betonowej,
  • miejsca parkingowe.

W ramach modernizacji przebudowano także sieć wodociągową, kanalizacyjną i deszczową.

Ulica Bema jest jedną z głównych dróg na osiedlu Zatorze i prowadzi do terenów przemysłowych.

Ulica jest drogą dojazdową do drogi krajowej nr 16 (Olsztyn – Augustów) oraz drogi krajowej nr 65 (od granicy Państwa w Gołdapi poprzez Ełk oraz Białystok do granicy Państwa w Bobrownikach).

Całkowita wartość projektu 2 068 949,74 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 196 656,45 zł

Wkład własny z budżetu Miasta Ełk – 872 293,29 zł

loga_RPO

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013