Wyposażenie budynków Techno – Parku w Ełku

Data: 22 Września 2020
Wyposażenie budynków Techno – Parku w Ełku

zdDnia 30 grudnia 2010 r została podpisana umowa, między Prezydentem Miasta Ełku, Tomaszem Andrukiewiczem a Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Urszulą Pasławską, o dofinansowanie projektu „Wyposażenie budynków Techno – Parku w Ełku”.


Projekt „Wyposażenie budynków Techno – Parku w Ełku” jest III etapem tworzenia ełckiego Techno – Parku. W ramach projektu zostaną zakupione meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, dodatkowe wyposażenie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych oraz ogrodzenie. Budynki zostaną wyposażone po zakończeniu ich budowy tzn. II etapu budowy Techno-Parku w Ełku.

 Projekt zostanie zrealizowany w 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, priorytet 1 – Przedsiebiorczość, działanie 1.1 – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw; poddziałanie 1.1.2 – Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości.

Wartość projektu zaplanowano na kwotę: 1 200 779,90 PLN, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wyniesie 568 766,94 zł, a wkład własny Gminy Miasta Ełk 632 012,96 zł.

loga_RPO

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013