E - usługi w Ełku dla przedsiębiorców

Data: 20 Września 2020
E - usługi w Ełku dla przedsiębiorców

zdPod koniec września 2012 roku ruszy nowa e-usługa dla małych i średnich przedsiębiorców – Wirtualne Biuro, które znacznie ułatwi pracę zwłaszcza mobilnych biznesmenów. Wszystko w ramach kolejnego projektu dofinansowanego z EU.Dnia 27 grudnia 2011 r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „E-usługi w Ełku dla przedsiębiorców” w ramach:
Osi priorytetowej 7 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
Działania 7.2 – „Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych”
Poddziałania 7.2.2 – „Usługi i aplikacje dla MŚP”
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Dla rozwoju miasta i podnoszenia stopy życiowej mieszkańców istotne są wszelkie inwestycje w przemysł, w innowacje i nowe technologie. Aby powstawały nowe miejsca pracy konieczna jest polityka sprzyjająca przedsiębiorcom. Każdy skierowany do nich projekt przynosi wymierne korzyści całemu miastu.

Inwestowanie w informatyzację społeczeństwa, promowanie i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych to główna oś działań jednostek administracji publicznej w dobie nowoczesnych technologii. Nowy miejski projekt „E - usługi w Ełku dla przedsiębiorców” to nadzieja na szybszy rozwój regionalnej i lokalnej gospodarki opartej na wiedzy.
Wirtualne Biuro to projekt skierowany do małych i średnich firm działających zarówno w Techno - Parku w Ełku jak i na całym warmińsko – mazurskim rynku. Głównym celem e – usług będzie umożliwienie kompleksowej biurowej obsługi bez konieczności przebywania w siedzibie firmy. Drobnym przedsiębiorcom, którzy często rejestrują działalność w prywatnym mieszkaniu, nie mając biura, faksu, strony internetowej Wirtualne Biuro da szansę intensywniejszego rozwoju, rozwinięcia skrzydeł, trafienia do szerokiego grona potencjalnych klientów.

Wprowadzenie e - usług dla małych i średnich firm ma na celu optymalizację kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Często kierowanie firmą wymaga dużej mobilności, co utrudnia konieczną przecież obsługę biurową. Wirtualne Biuro to idealna opcja dla przedsiębiorców przebywających większość czasu w terenie. – tłumaczy Kamil Buksa Zastępca Prezydenta Miasta Ełku.

Oprócz obsługi sekretarskiej usługa obejmie możliwość założenia prestiżowego adresu internetowego nazwa_firmy.techno-park.pl. Sama strona Techno - Parku zostanie rozbudowana o kilka nowych modułów. Będzie na niej można znaleźć informacje o ważnych wydarzeniach gospodarczych w regionie, o konkursach na dofinansowanie przedsięwzięć z UE, o szkoleniach i warsztatach dla pracodawców oraz pracowników. W ramach projektu zostanie także udostępniona ciekawa funkcja wymiany informacji o logistyce w firmach, która ułatwi komunikowanie się przedsiębiorców np. w kwestii ewentualnego wolnego miejsca w transporcie. Do tej pory nie było koordynatora, który umożliwiałby kontakt i współpracę między przedsiębiorcami przewożącymi swoje towary i posiadającymi niewykorzystane miejsce, na które chętnie zabraliby dodatkowy towar.

W holu Techno - Parku powstanie także stanowisko komputerowe z dostępem do systemu Informacji Prawnej LEX. Ze specjalistycznego oprogramowania będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy.

Zakończenie  projektu planowane jest na koniec września bieżącego roku., a jego wartość to 1 224 219 zł z czego aż 1 040 586,15 zł stanowi dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury2007 - 2013. Natomiast oddanie do uzytku budynków Techno - Parku powinno nastąpić już w lipcu 2012 r.

loga_RPO

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013