Zakończyła się realizacja projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury”

Data: 18 Września 2020
Zakończyła się realizacja projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury”

zd

Projekt realizowany był w sześciu powiatach: suwalskim, sejneńskim, augustowskim, gołdapskim, oleckim oraz ełckim.


Liderem inicjatywy była Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczną, która realizowała przedsięwzięcie w partnerstwie z Augustowską Organizacją Turystyczną, Gminą Gołdap, Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej oraz Gminą Miastem Ełk.

Najważniejsze zrealizowane działania w ramach projektu:

  • wizyty studyjne do Bałtowa w województwie świętokrzyskim dla osób z branży turystycznej, których celem było zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia produktów sieciowych, w programie obu wizyt było seminarium „Questing – metoda interpretacji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”, zwiedzanie Zaginionego Świata Dinozaurów połączone z questingiem, zwiedzanie JuraPark Bałtów, Zwierzyńca Bałtowskiego, podróż Kolejką Świętokrzyską po Bałtowie, a także wizyta w gospodarstwach agroturystycznych realizujących na swoim terenie questing jako pomysł na uatrakcyjnienie pobytu turystów
  • wizyty studyjne po Suwalszczyźnie i Mazurach dla osób z branży turystycznej, których celem było przedstawienie najciekawszych atrakcji turystycznych z obszaru sześciu powiatów, w programie wizyt znalazły się następujące punkty - w powiatach suwalskim: Muzeum Wigier, Wigierska Kolej Wąskotorowa, WOSiR Szelment, a także gospodarstwa agroturystyczne Drumlin oraz Ogród Bajek; w powiecie sejneńskim: Osada Jaćwiesko-Pruska; w powiecie oleckim: Panorama Olecka, Wiewiórcza Ścieżka, gospodarstwa agroturystyczne Giże Marczak oraz Szczecinki; w powiecie gołdapskim: piramida w Rapie, safari oraz gospodarstwo Biegnący Wilk; w powiecie ełckim: pracownia ceramiczna Przystanek Lipińskie, Ełcka Kolej Wąskotorowa wraz z muzeum kolejnictwa, skansenem pszczelarskim oraz pracownią ełckich rękodzielników, Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła” w Prostkach oraz gospodarstwa agroturystyczne Farma Mazurska i Na Wzgórzu; w powiecie augustowskim: Molo Radiowej Trójki, warsztaty pisankarskie oraz gospodarstwo agroturystyczne pani Małgorzaty Ostapowicz w Sztabinie
  • spotkania informacyjne w poszczególnych gminach, podczas których eksperci z dziedzin: rejestracja działalności gospodarczej, pozyskanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności (Powiatowy Urząd Pracy w Ełku), rozliczenia podatkowe dotyczące usług turystycznych, agroturystycznych i rękodzielniczych, a także sprzedaży własnych wyrobów (Urząd Skarbowy w Ełku) odpowiadali na szereg pytań zainteresowanych osób
  • wizyta studyjna przedstawicieli biur podróży z całej Polski, podczas której goście zwiedzili naciekawsze miejsca i atrakcje obszaru EGO SA (Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów), jej celem było nawiązanie współpracy w zakresie promocji i sprzedaży wspólnej oferty Mazur i Suwalszczyzny. W powiecie ełckim goście zwiedzili Muzeum Kropli Wody, Ełcką Kolej Wąskotorową, Skansen Pszczelarski, jak również Centrum Edukacji Ekologicznej oraz promenadę Jeziora Ełckiego. W programie znalazło się również Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji (powiat augustowski), Ośrodek „Piękna Góra Rudziewicz”, dzielnica uzdrowiskowa w Lesie Kumiecie (powiat gołdapski), Wiejskie Centrum Inicjatyw w Giżach (powiat olecki), Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment, muzeum Wigier (powiat suwalski)
  • wizyta studyjna dla osób zainteresowanych rozwojem biznesu pamiątkarskiego, celem wyjazdu było poznanie dobrych praktyk z zakresu prowadzenia biznesu pamiątkarskiego oraz rękodzielniczego, rękodzielnicy odwiedzili Centrum Rękodzieła w Niemczynie oraz wybrane miejsca Podlaskiego Szlaku Rękodzieła Ludowego: pracownię garncarza, łyżkarza oraz kowala, podczas pobytu w Centrum uczestnicy brali udział w warsztatach ceramicznych oraz wyrobu papieru czerpanego
  • seminarium podsumowujące działania projektu, podczas spotkania zaprezentowano rezultaty projektu, podpisano porozumienie na rzecz rozwoju Turystycznej Sieci Współpracy, a także zorganizowano wystawę wyrobów kulinarnych i rękodzielniczych uczestników projektu, na stoiskach swoje wyroby zaprezentowało ponad 30 wystawców z Suwalszczyzny i Mazur
  • opracowanie szlaku rękodzieła oraz szlaku kulinarnego po obszarze Mazur Wschodnich i Suwalszczyzny
  • opracowanie folderu „Miejsca warte odwiedzenia” dla obu obszarów
  • opracowanie questów - turystyczne nieoznakwane trasy z mapą, zagadkami i zadaniami dla turystów
  • utworzenie portalu internetowego www.kraina.sudavia.eu wraz z grą internetową dzięki której turyści będą mieli możliwość zweryfikowania mapy świata wirtualnego ze światem rzeczywistym podczas wypoczynku.

Projekt realizowany był w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 jpg