Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa

Data: 18 Września 2020
Nasze Dziedzictwo – Ełcka Kolej Wąskotorowa

zd

Zakończyła się realizacja projektu „Nasze Dziedzictwo – Ełcka kolej Wąskotorowa”. To już drugi projekt – inwestycja w ełcką wąskotorówkę, który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013W ramach projektu wykonano:

- remont kapitalny budynku warsztatu pomocniczego,

- remont elewacji i dachu budynku lokomotywowni z częścią magazynową,

- remont elewacji i dachu wraz z dociepleniem budynku socjalno-biurowo-warsztatowego,

- uzupełnienie ogrodzenia terenu stacji przy budynku lokomotywowni i warsztatu pomocniczego,

- rozbiórkę zbędnych obiektów tymczasowych na terenie stacji EKW

- nasadzenia zieleni wysokiej i ozdobnej,

- przebudowę i remont nawierzchni parkingu i chodników przed stacją EKW i drogi dojazdowej do stacji,

- chodniki na terenie stacji przy budynku warsztatowym i kanale remontowym,

- wymianę oświetlenia peronu na lampy uliczne typu „retro”, montaż ławek i koszy na śmieci na terenie stacji.

 

Całkowita wartość projektu: 719 443,76 zł

Dofinansowanie ze środków unijnych: 467 638,44 zł

Wkład własny Miasta Ełku: 251 805,32 zł


logo1