Międzynarodowy obóz artystyczny w Ełku

Data: 18 Września 2020
Międzynarodowy obóz artystyczny w Ełku

zdUrząd Miasta w Ełku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Międzynarodowy Obóz Artystyczny”. W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie obozu taneczno - wokalnego dzieci w wieku 10-14 lat z Ełku i z Ozierska.

Projekt zostanie zrealizowany w Ełku i zakończy się międzynarodowym festiwalem taneczno - wokalnym. Warsztaty zostaną poprzedzone rekrutacją uczestników. informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na plakatach. W międzynarodowym obozie weźmie udział 30-ścioro dzieci z Ełku i 30-ścioro dzieci z Ozierska. Obóz potrwa 5 dni i będzie ukierunkowany na naukę tańca klasycznego, tańców ludowych polskich i rosyjskich, a także naukę polskich i rosyjskich pieśni. Dzieci zostaną podzielone na 3 grupy: taneczną, wokalną i taneczno-wokalną. Warsztaty będą prowadzone przez polskich i rosyjskich instruktorów.

Na zakończenie obozu odbędzie się międzynarodowy festiwal taneczno-wokalny, podczas którego dzieci biorące udział w warsztatach zaprezentują swoje umiejętności zdobyte na warsztatach.

Wartość projektu: 12 137,46 Euro

Kwota dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen: 10 316,84 Euro

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 910,62 Euro

Wkład własny Rejonu Okierskiego: 910 Euro

loga_jpg