Mieszkańcy Ełku opowiedzieli o minionych tradycjach

Data: 22 Września 2020
Mieszkańcy Ełku opowiedzieli o minionych tradycjach

zd

Zbliża się ku końcowi realizacja projektu „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”.


Celem projektu było pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych Ełku i Ozierska z zakresu dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy na temat obyczajów starszych pokoleń i historii miast ich młodszym mieszkańcom.

W ramach projektu promowano historię w nowoczesnej formie. Został nawiązany kontakt z osobami, które zrelacjonowały przeszłe wydarzenia widziane przez mieszkańców Ełku i Ozierska. Wywiady te zamieszczono w transgranicznym przewodniku „Ścieżkami pamięci” i na stronie internetowej projektu: mapsofmemories.info. W przewodniku i na stronie zostało opisanych trzydzieści miejsc (15 o Ełku, 15 o Oziersku).

Realizacja projektu przyczyniła się do transgranicznej współpracy między miastem Ełk i miastem Oziersk. Mapy wspomnień zamieszczone na stronie internetowej projektu umożliwią poznanie minionych tradycji kulturowych mieszkańcom obu miast, turystom i innym zainteresowanym. Osoby nie mające dostępu do internetu mogą poczytać o dawnych ełckich i ozierskich tradycjach w przewodniku dostępnym w Urzędzie Miasta Ełku i w Centrum Informacji Turystyczno – Kulturalnej.

Na zakończenie projektu w dniu 25 stycznia 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Wartość projektu: 25 109,36 Euro

Kwota dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa w ramach programu Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”:21 342,95 Euro

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 3 266,41 Euro

Wkład własny Miasta Okiersk: 500 Euro

loga_jpg