Data: 23 Września 2020
Wizyta przedstawicieli biur podróży

zd

W ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna – Mazury” odbyła się wizyta studyjna przedstawicieli biur podróży z całej Polski.W ciągu trzydniowej wizyty goście zwiedzili naciekawsze miejsca i atrakcje obszaru EGO SA (Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów), jej celem było nawiązanie współpracy w zakresie promocji i sprzedaży wspólnej oferty Mazur i Suwalszczyzny. W powiecie ełckim goście zwiedzili Muzeum Kropli Wody, Ełcką Kolej Wąskotorową, Skansen Pszczelarski, jak również Centrum Edukacji Ekologicznej oraz promenadę Jeziora Ełckiego. W programie znalazło się również Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji (powiat augustowski), Ośrodek „Piękna Góra Rudziewicz”, dzielnica uzdrowiskowa w Lesie Kumiecie (powiat gołdapski), Wiejskie Centrum Inicjatyw w Giżach (powiat olecki), Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment, muzeum Wigier (powiat suwalski).

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 2.2.1 “Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

loga