Data: 22 Września 2020
Spotkania informacyjne w gminach

zd

W dniach 15 i 16 grudnia w Kalinowie i Prostkach odbyły się spotkania informacyjne w ramach realizacji projektu “Turystyczna Sieć Współpracy - klaster Suwalszczyzna-Mazury”.W czasie spotkań eksperci z Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku oraz Urzędu Skarbowego w Ełku odpowiadali na pytania dotyczące zakładania i pozyskiwania dofinansowania na działalność gospodarczą, rozliczeń podatkowych dotyczących usług turystycznych, agroturystycznych i rękodzielniczych, a także sprzedaży własnych wyrobów. Spotkania były również okazją do dyskusji na temat rozwoju turystyki w powiecie ełckim.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 2.2.1 “Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

loga