Zakończyła się modernizacja układu energetycznego w Parku Wodnym.

Data: 19 Września 2020
Zakończyła się modernizacja układu energetycznego w Parku Wodnym.

zd

W obiekcie Parku Wodnego zmodernizowano układ energetyczny z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Przy ogrzewaniu budynku Parku Wodnego oraz przy zasilaniu w energię elektryczną wykorzystywana będzie energia słoneczna. Pozwoli to na optymalne wykorzystanie energii odnawialnej w globalnym bilansie obiektu, ograniczając w znacznym stopniu zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych.


Projekt „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Ełku zlokalizowanego przy ul. Piłsudskiego 29” został zrealizowany dzięki unijnemu dofinansowaniu. Całkowita wartość inwestycji to 4 277 265,99 zł. Samorząd miejski pozyskał na ten cel 3 373 245,59 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wkład Miasta Ełku to 843 311,40 zł.

W wyniku realizacji inwestycji:

- wybudowano instalację kolektorów słonecznych składającą się z trzech obiegów –zamontowano kolektory płaskie typu Vitosol 200F BV1 o powierzchni absorbera 4,76 m²;

- wybudowano instalację układu odzysku ciepła z wód popłucznych oraz ścieków
z natrysków Parku Wodnego). Ciepło odzyskane z wód popłucznych oraz ścieków z natrysków będzie przeznaczone do podgrzewu c.w.u., przed węzłem cieplnym;

- zmodernizowano instalację wentylacji mechanicznej;

- wybudowano elektrownię fotowoltaiczną o mocy 51kW pracującą równolegle z siecią PGE Dystrybucja S.A. Panele fotowoltaiczne zamontowane zostały na konstrukcjach tworzących cztery kolektory.


 

logo1