Będzie dalsza współpraca w obszarze EGO SA

Data: 18 Września 2020
Będzie dalsza współpraca w obszarze EGO SA

zd

Dobiega końca realizacja projektu „Platforma Współpracy EGO SA”, w którym uczestniczy pięć samorządów: Miasto Ełk, Gmina Gołdap, Gmina Olecko, Miasto Suwałki
i Miasto Augustów. W dniu 8 grudnia w Ełku odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w czasie której podpisano porozumienie w sprawie dalszej współpracy.W dniu 8 grudnia w Ełku odbyła się konferencja "Partnerstwo miast Polski Północno – Wschodniej
w rozwoju turystyki", której głównymi celami było podsumowanie projektu
„Platforma Współpracy EGO SA” oraz określenie płaszczyzn dalszej współpracy. Konferencję otworzył gospodarz miasta Ełku, prezydent Tomasz Andrukiewicz. Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów, podmiotów publicznych, gospodarczych, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji turystycznych
i przedsiębiorców.

 

Na konferencji poruszono tematy dotyczące ruchu turystycznego w Polsce Północno – Wschodniej na podstawie przeprowadzonych badań w roku 2010 w obszarze EGO SA, omówiono szlaki turystyczne i kulturowe będące markowym produktem turystycznym – na przykładzie Polski Północno-Wschodniej. Poruszono także kwestie związane z turystyką aktywną na przykładzie EGO SA. Omówiono możliwości tworzenia wspólnych produktów turystycznych i ich promocji, a także budowę marki regionu oraz kreację i rozwój produktów turystycznych na przykładzie Polski Północno-Wschodniej. Poruszono też tematy dotyczące możliwości tworzenia wspólnych produktów turystycznych i ich promocji na obszarze EGO SA, a także kwestie partnerstwa jako wyzwania dla rozwoju lokalnego i porozumienia na rzecz rozwoju na przykładzie samorządów obszaru EGO SA. 

Uczestnicy konferencji podpisali Porozumienie o Współpracy w Obszarze EGO SA, którego przedmiotem jest współdziałanie po zakończeniu realizacji projektu „Platforma Współpracy – EGO SA”.

Celem porozumienia jest stworzenie stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno – Wschodniej na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez efektywniejsze zagospodarowanie niewykorzystanych możliwości obszaru EGO SA i wzrost liczby turystów odwiedzających obszar EGO SA. Ważne jest również wyrównanie dysproporcji rozwojowych pomiędzy obszarem EGO SA, a okolicznymi, prężnie działającymi ośrodkami, a także pełne wykorzystanie infrastruktury turystycznej i około turystycznej. Porozumienie przyczyni się również do poszerzenia dotychczasowej współpracy różnych środowisk zaangażowanych w realizację projektu oraz nawiązania współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na terenie EGO SA, a także zaangażowania uczelni z obszaru EGO SA w życie społeczno – gospodarcze Regionu.  

Głównymi płaszczyznami wzajemnej współpracy Sygnatariuszy Porozumienia będą:

1. Wymiana doświadczeń we współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi, izbami gospodarczymi, organizacjami turystycznymi i uczelniami.

2. Realizowanie wspólnych kampanii promocyjnych priorytetowych produktów turystycznych
z obszaru Polski Północno - Wschodniejkraju i za granicą.

3. Tworzenie warunków do współpracy pomiędzy samorządami Polski Północno – Wschodniej,organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z dziedziny turystyki.

4. Inicjowanie współpracy między lokalnymi organizacjami turystycznymi oraz branżą turystycznąterenu województwa warmińsko – mazurskiego i podlaskiego.

5. Podnoszenie jakości organizacji i zarządzaniasektorze turystycznym, dostosowywanie ich do najwyższych standardów światowych, wspólne prowadzenie działań marketingowych, wymianę know-how w dziedzinie gospodarki turystycznej.

6. Współpraca w zakresie wspólnego marketingu regionu turystycznego Polski Północno – Wschodniej.

7. Współpraca w dziedzinie sportu, kultury i turystyki poprzezwspólnych  inicjatyw z udziałem  zespołów sportowych, artystycznych oraz grup młodzieżowych i studenckich.

8. Podejmowanie zadań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych.

9. Wymiana doświadczeń w dziedzinie nauki, a także wymiana doświadczeń z zakresu ochrony środowiska oraz tworzenia bazy turystycznej.

10. Promowanie wyrobów i usług świadczonych przez przedsiębiorców.

11. Promowanie wykorzystania wyników badań naukowych w gospodarce i przedsiębiorczości innowacyjnej opartej na osiągnięciach naukowych.

12. Podejmowanie działań na rzecz rozszerzania współpracy przedsiębiorców z jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi oraz transferu technologii.

13. Usprawnianie przepływu informacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.

14. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.


   ROZWOJ_POLSKI_WSCHODNIEJ                                        images1