Konferencje w Gdańsku, Warszawie i Ełku

Data: 23 Września 2020
Konferencje w Gdańsku, Warszawie i Ełku

sala_konferencyjnaW listopadzie i grudniu b. r. zaplanowano 3 konferencje w ramach projektu „Platforma Współpracy EGO SA”

W dniu 18 listopada b.r. odbyła się w Gdańsku konferencja pt. "Produkty turystyczne i oferta inwestycyjna Polski Północno - Wschodniej".

Na konferencji została zaprezentowana Platforma Współpracy EGO SA i wygłoszone prelekcje na tematy:

  1. Ruch turystyczny w Polsce Północno-Wschodniej na podstawie przeprowadzonych badań w roku 2010 w obszarze EGO SA
  2. Szlaki turystyczne i kulturowe jako markowy produkt turystyczny – na przykładzie Polski Północno – Wschodniej
  3. Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna na przykładzie obszaru EGO SA
  4. Oferta turystyczna i inwestycyjna obszaru EGO SA
  5. Analiza przewag konkurencyjnych Polski Północno – Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru EGO SA
  6. Budowa marki regionu oraz kreacja i rozwój produktów turystycznych na przykładzie Polski Północno – Wschodniej
  7. Możliwości tworzenia wspólnych produktów turystycznych i ich promocja, wspólna oferta turystyczna na przykładzie obszaru EGO SA
  8. Partnerstwo jako wyzwanie dla rozwoju lokalnego. Porozumienie na rzecz rozwoju na przykładzie samorządów obszaru EGO SA

Konferencja była skierowana do organizacji społecznych, gospodarczych, publicznych i uczelni z Trójmiasta i okolic.

Dnia 28 listopada w Warszawie odbędzie się kolejna konferencja prezentująca produkty turystyczne i ofertę inwestycyjną obszaru EGO SA pt. "Polska Północno - Wschodnia jako silna marka regionalna". Konferencja będzie skierowana również do podmiotów społecznych, gospodarczych, publicznych i uczelni z województwa mazowieckiego.

Na zakończenie realizacji projektu, dnia 8 grudnia b.r., odbędzie się konferencja podsumowująca. Na konferencji zostanie podpisane porozumienie o współpracy EGO SA. Sygnatariuszami porozumienia będą samorządy miast: Ełku, Suwałki i Augustowa oraz gmin: Gołdapi i Olecka a także stowarzyszenia, organizacje turystyczne, podmioty gospodarcze, publiczne i uczelnie z ww. miast i gmin. Celem porozumienia będzie budowa stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno – Wschodniej - Platformie Współpracy EGO SA na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego.

Całkowita wartość projektu – 2 993 743, 00 zł
Dofinansowanie UE – 2 544 681, 55 zł
Budżet Państwa – 149 687, 15 zł
Wkład własny samorządów – 299 375
Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013

sala_obok
rozwoj_polski_wschod                                                                     UEEFRR_L-kolor-1