Urząd Miasta w Ełku zatrudni 20 pedagogów ulicznych i animatorów do realizacji projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”

Data: 22 Września 2020
Urząd Miasta w Ełku zatrudni 20 pedagogów ulicznych i animatorów do realizacji projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”

zdKonferencją otwierającą rozpoczną się główne działania realizowane w ramach projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W dniu 26 października br. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.


Konferencja otwierająca projekt „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” odbędzie się w dniu 9 listopada 2011 r. (środa) o godz 16.30 w głównej sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4.

Podczas konferencji omówione zostaną główne założenia i działania projektu, specyfika pracy streetworkerów oraz szczegóły naboru kandydatów na pedagogów ulicznych i animatorów, który został ogłoszony w dniu 3 listopada br. na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Ełku - Informacja o naborze (pod tym hasłem proszę o wrzucenie linka/odniesienia do strony BIP z informacją o naborze). Urząd Miasta w Ełku planuje zatrudnić w ramach projektu 20 osób – pedagogów ulicznych i animatorów – którzy po specjalistycznym szkoleniu podejmą się pracy z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym na terenie Śródmieścia. W związku z tym szczególnie zachęcamy do udziału w konferencji osoby z wykształceniem pedagogicznym zainteresowane podjęciem pracy w ramach proejktu. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

16.00 - 16.30  Rejestracja uczestników konferencji

16.30 - Otwarcie konferencji

            Artur Urbański, Zastępca Prezydenta Miasta Ełku

16.40 - Prezentacja założeń projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”

Sylwia Lutkiewicz, kierownik projektu

17.00 - Rewitalizacja społeczna poprzez działania metodą streetworkingu

Andrzej Skorupski, ekspert ds. streetworkingu

17.30 - Nabór na pedagogów i animatorów ulicznych do projektu

Sylwia Lutkiewicz, kierownik projektu

Wiktor Kurczak, koordynator ds. animacji i streetworkingu

18.00 – Zakończenie konferencji, poczęstunek

Biuro Projektu „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” mieści się obecnie przy Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta w Ełku, ul. Piłsudskiego 6, I piętro, pok. nr 104. Osoba do kontaktów: Sylwia Lutkiewicz - Kierownik Projektu.

Projekt Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy
i integracji społecznej

Całkowita wartość projektu:

790 660 zł

Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

896 741 zł

Wkład własny Miasta Ełk:

95 000 zł

Wkład własny Stowarzyszenia Alternatywa:

11 081 zł

logotypy_ciag_znakow