Budowa III etapu promenady dobiegła końca.

Data: 18 Września 2020
Budowa III etapu promenady dobiegła końca.

zd

W sierpniu Urząd Miasta zakończył budowę III etapu promenady nad południową częścią Jeziora Ełckiego.

Całkowita wartość projektu to 2 795 137,54 zł. Miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w wysokości 1 851 521,50 zł. Wkład Miasta wyniósł 943 616,04 zł.

Przedmiotowa inwestycja polegała na:

- budowie promenady pieszo-rowerowej o długości 1048 mb oraz szerokości 3,5 m,

- budowie ciągu pieszo-rowerowego dojazdowego,

- budowie ciągu pieszo-jezdnego dojazdowego,

- budowie schodów terenowych,

- budowie pomostu rekreacyjnego na jez. Ełckim o dł. 20,15 m i szer. 3,85 m,

- budowie oświetlenia parkowego oraz kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu.

 

logo1