Data: 19 Września 2020
Spotkania informacyjne w gminach

zd

W dniach 29 i 30 września w Starych Juchach i Ełku odbyły się spotkania informacyjne w ramach realizacji projektu “Turystyczna Sieć Współpracy - klaster SUWALSZCZYZNA-MAZURY”.










W czasie spotkania eksperci z dziedzin: rejestracja działalności gospodarczej (Urząd Gminy Stare Juchy i Urząd Miasta w Ełku), pozyskanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności (Powiatowy Urząd Pracy w Ełku), rozliczenia podatkowe dotyczące usług turystycznych, agroturystycznych i rękodzielniczych, a także sprzedaży własnych wyrobów (Urząd Skarbowy w Ełku) oraz pozyskiwanie funduszy unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lokalna Grupa Działania Lider w EGO) odpowiadali na szereg pytań zainteresowanych osób. Różnorodność poruszanych problemów była duża, warto więc brać udział w tego typu spotkaniach informacyjnych, ponieważ można skorzystać z profesjonalnego doradztwa oraz wymienić się doświadczeniami.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego - Poddziałanie 2.2.1 “Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

loga