Data: 18 Września 2020
Mapy wspomnień w ełckim muzeum

zd

Obecnie jest realizowany projekt „Minione tradycje mieszkańców Ełku i Ozierska – historia mówiona”, którego celem jest pobudzenie inicjatyw społeczności lokalnych miast z zakresu dziedzictwa kulturowego poprzez przekazanie wiedzy na temat obyczajów starszych pokoleń i historii miast ich młodszym mieszkańcom.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen oraz z budżetu państwa, a jego realizacja potrwa do końca grudnia 2011 r.

W ramach projektu będzie promowana historia w nowoczesnej formie. Zostanie utworzona strona internetowa projektu z mapami wspomnień i wydany przewodnik. Zostanie nawiązany kontakt
z osobami, które zrelacjonują przeszłe wydarzenia widziane przez mieszkańców Ełku i Ozierska do map wspomnień i przewodnika. Projekt będzie skierowany do mieszkańców, turystów, a także osób starszych, które będą miały okazje opowiedzieć swoje historie. Zostanie opisanych 30 miejsc historycznych (15 w Ełku, 15 w Oziersku). Na plikach dźwiękowych zostanie zarejestrowana historia z elementami opowieści o tradycjach mieszkańców i mitach przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Pliki dźwiękowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu. Link do strony projektu zostanie zamieszczony na stronie muzeum w Ełku, stronie Miasta Ełku i Administracji Miasta Oziersk. Na stronie internetowej projektu zostaną zamieszczone mapy z oznaczonymi miejscami o znaczeniu historycznym. Po kliknięciu na wybrane miejsce na mapie, gość strony będzie mógł odsłuchać historię związaną z danym miejscem. Opowieści mieszkańców zostaną zamieszczone w 4 językach: polskim , rosyjskim, angielskim, niemieckim. Opisy zostaną również opisane w transgranicznym przewodniku.

W grudniu 2011 r. odbędzie się konferencja promująca historię mówiona i podsumowująca projekt, podczas której zostaną przeprowadzone 2 prelekcje na temat dziedzictwa kulturowego. Przedstawiciele władz Urzędów zaprezentują doświadczenie swoich samorządów na rzecz krzewienia minionych tradycji mieszkańców miast.

Wartość projektu to 25 109,06 Euro (99 300 zł)

Dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen oraz z budżetu państwa : 21 342,95 Euro (85 %)

Wkład własny Gminy Miasta Ełk: 3 266,41 Euro

Wkład własny Miasta Oziersk: 500 Euro

loga_jpg