Badanie potencjału branży turystycznej EGO SA

Data: 18 Września 2020
Badanie potencjału branży turystycznej EGO SA

zd

W ramach projektu Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „SUWALSZCZYZNA – MAZURY” rozpoczęła się ankietyzacja przedsiębiorstw branży turystycznej jak również podmiotów otoczenia biznesu.


Celem badań jest zdiagnozowanie potrzeb i potencjału branży turystycznej na terenie sześciu powiatów: ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego. Badania umożliwią również określenie działań, które wspomogą inicjatywy współpracy pomiędzy podmiotami branży turystycznej, samorządami i instytucjami otoczenia biznesu. Ankieta jest w pełni anonimowa, a uzyskane w niej informacje będą służyć jedynie powyższym celom. Ankietyzację przeprowadzają konsultanci projektu na dany powiat.

 

Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą w dziedzinie turystyki zapraszamy do kontaktu z konsultantem ds. projektu Magdaleną Klimowicz tel. 513 441 477, m.klimowicz@um.elk.pl.


Projekt realizowany jest w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


loga