Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

Data: 23 Września 2020
Konkurs „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”

zd

Samorząd    Województwa   Warmińsko - Mazurskiego ogłosił konkurs, którego celem jest pozyskanie  pamiątki  regionalnej jednoznacznie  kojarzonej z Warmią i Mazurami,  służącej  promocji  regionu  oraz  stanowiącej  atrakcyjną  pamiątkę turystyczną.


Uczestnikami  konkursu mogą być twórcy i artyści prowadzący własną działalność gospodarczą, zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach twórczych oraz podmioty gospodarcze produkujące pamiątki.

Przedmiotem  konkursu  mogą   być:  rzeźba  i  płaskorzeźba,  malarstwo  na  szkle,  plecionkarstwo,  kowalstwo  artystyczne,   garncarstwo,  wytwory   rękodzieła  artystycznego.

Termin przekazania prac mija  dnia 30 czerwca w 2011, szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie http://wrota.warmia.mazury.pl/Turystyka/Aktualnosci/Konkurs-na-Pamiatke-regionu-Warmii-i-Mazur%E2%80%9D.html

Jednocześnie zachęcamy wszystkich rękodzielników do udziału w projekcie "Turystyczna Sieć Współpracy - klaster Suwalszczyzna - Mazury" realizowanym przez Suwalską Izbę Rolniczo – Turystyczną (która jest liderem inicjatywy), Miasto Ełk, Augustowską Organizację Turystyczną, Lokalną Organizację Turystyczną Ziemi Oleckiej oraz Gminę Gołdap. Celem projektu jest między innymi wsparcie promocyjne oraz animacja sektora pamiątkarskiego, poprzez stworzenie sieci sprzedaży pamiątek, opracowanie jednakowych oznaczeń dla pamiątek z regionu EGO SA, oraz opracowanie szlaku rękodzieła, na którym będą odbywały się warsztaty dla turystów.

Szczegółowych informacji w sprawie projektu udziela Magdalena Klimowicz, tel. (087) 732 61 44 , tel. 513 441 477, e-mail: m.klimowicz@um.elk.pl

Projekt "Turystyczna Sieć Współpracy - klaster Suwalszczyzna - Mazury" realizowany jest w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.loga