Turystyczna Sieć Współpracy - klaster "Suwalszczyzna - Mazury"

Data: 19 Września 2020
Turystyczna Sieć Współpracy - klaster "Suwalszczyzna - Mazury"

zd

Miasto Ełk rozpoczęło realizację projektu pod nazwą „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster „Suwalszczyzna – Mazury””Założeniem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie branży turystycznej w sześciu powiatach: suwalskim, sejneńskim, augustowskim, gołdapskim, oleckim oraz ełckim. Główne działania projektu to:

  • stworzenie sieci współpracy przedsiębiorców działających w branży turystycznej, samorządów, rękodzielników oraz uczelni wyższych na terenie objętym projektem
  • zinwentaryzowanie lokalnych rękodzielników, opracowanie wzornictwa oraz organizacja skutecznej sieci sprzedaży oraz promocji regionalnych pamiątek
  • stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej formy zwiedzania EGO SA: questy – turystyczne nieoznakwane trasy z mapą, zagadkami i zadaniami dla turystów oraz gra internetowa dzięki której turyści będą mieli możliwość zweryfikowania mapy świata wirtualnego ze światem rzeczywistym podczas wypoczynku
  • organizacja sześciu wizyt studyjnych na obszarze EGO SA oraz dwóch do Bałtowa w woj. świętokrzyskim, który w Polsce zapoczątkował turystykę w formie questów
  • organizacja spotkań doradczych dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w branży turystycznej (spotkania rozpoczną się w styczniu 2011 roku, odbędą się w każdej gminie sześciu powiatów)
  • opracowanie, przeprowadzenie oraz analiza badań marketingowych w turystyce
  • wspólna promocja regionu
  • utworzenie internetowej platformy współpracy (informacje o regionie, baza turystyczna, system rezerwacji, możliwość nawiązania kontaktów pomiędzy osobami działającymi w branży turystycznej).

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Suwalską Izbą Rolniczo – Turystyczną (która jest liderem inicjatywy), Augustowską Organizacją Turystyczną, Gminą Gołdap oraz Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Oleckiej. Jest to kontynuacja współpracy, pomiędzy miastami EGO SA (Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki Augustów), zapoczątkowanej projektem „Platforma Współpracy EGO SA”.

 

O szczegółach projektu, który będzie realizowany do lutego 2012 r., jego poszczególnych działaniach oraz planowanych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.

 

Projekt realizowany jest w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

loga