Wizyty studyjne po Suwalszczyżnie i Mazurach

Data: 22 Września 2020
Wizyty studyjne po Suwalszczyżnie i Mazurach

zd

W dniach 24 maja, 2 oraz 14 czerwca odbyły się jednodniowe wizyty studyjne po Suwalszczyźnie i Mazurach w ramach projektu „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazur”.Uczestnikami wizyt były osoby związane z branżą turystyczną z powiatów ełckiego, gołdapskiego, oleckiego, suwalskiego, augustowskiego oraz sejneńskiego: przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych, a także rękodzielnicy. Celem wizyt studyjnych było przedstawienie najciekawszych atrakcji turystycznych z obszaru sześciu powiatów Suwalszczyzny i Mazur. W programie wizyt znalazły się następujące punkty:

 

w powiatach suwalskim: Muzeum Wigier, Wigierska Kolej Wąskotorowa, WOSiR Szelment, a także gospodarstwa agroturystyczne Drumlin oraz Ogród Bajek,

 

w powiecie sejneńskim: Osada Jaćwiesko-Pruska,

 

w powiecie oleckim: Panorama Olecka, Wiewiórcza Ścieżka, gospodarstwa agroturystyczne Giże Marczak oraz Szczecinki,

 

w powiecie gołdapskim: piramida w Rapie, safari oraz gospodarstwo Biegnący Wilk,

 

w powiecie ełckim: pracownia ceramiczna Przystanek Lipińskie, Ełcka Kolej Wąskotorowa wraz z muzeum kolejnictwa, skansenem pszczelarskim oraz pracownią ełckich rękodzielników oraz gospodarstwo agroturystyczne Farma Mazurska,

 

w powiecie augustowskim: Molo Radiowej Trójki, warsztaty pisankarskie oraz gospodarstwo agroturystyczne pani Małgorzaty Ostapowicz w Sztabinie.

 

Organizatorem wizyt studyjnych był lider projektu - Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna. Udział uczestników w wizytach był bezpłatny dzięki dofinansowaniu wspomnianego projektu w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Osoby zainteresowane rozwojem branży turystycznej na naszym obszarze oraz tworzeniem turystycznej sieci współpracy zapraszamy do udziału w II cyklu wizyt studyjnych po Suwalszczyźnie i Mazurach, które odbędą się we wrześniu tego roku. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz potwierdzenia udziału w wyjeździe proszę o kontakt z Magdaleną Klimowicz z Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta w Ełku, tel. 87 732 61 44, m.klimowicz@um.elk.pl.loga