Data: 18 Września 2020
Wizyty studyjne w Bałtowie

zd

W dniach 16-19 maja oraz 6-9 czerwca odbyły się wizyty studyjne do Bałtowa w województwie świętokrzyskim jako jedno z działań w projekcie „Turystyczna Sieć Współpracy – klaster Suwalszczyzna - Mazur”.Zgodnie z założeniami projektu uczestnikami wyjazdu byli przedstawiciele samorządów poszczególnych gmin, uczelni wyższych, stowarzyszeń, rękodzielnicy oraz przedsiębiorcy branży turystycznej z obszaru sześciu powiatów Polski Północno-Wschodniej: ełckiego, oleckiego, gołdapskiego, suwalskiego, augustowskiego oraz sejneńskiego. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie tworzenia produktów sieciowych, turystycznych zagadek uatrakcyjniających zwiedzanie - questów, jak również wzajemne zapoznanie się i integracja osób związanych z turystyką z obszaru EGO SA.

 

W programie obu wizyt było seminarium „Questing – metoda interpretacji dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego”, zwiedzanie Zaginionego Świata Dinozaurów połączone z questingiem, zwiedzanie JuraPark Bałtów, Zwierzyńca Bałtowskiego, podróż Kolejką Świętokrzyską po Bałtowie, a także wizyta w gospodarstwach agroturystycznych realizujących na swoim terenie questing jako pomysł na uatrakcyjnienie pobytu turystów.

 

Organizatorem wizyt studyjnych w Bałtowie był lider projektu - Suwalska Izba Rolniczo – Turystyczna. Uczestnicy mieli zapewniony transport, wyżywienie oraz zakwaterowanie dzięki dofinansowaniu wspomnianego projektu w ramach Inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości – Fundusz Grantów na Inicjatywy, poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


loga