Pierwsze przetargi w ramach projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców” dofinansowanego z RPO Warmia Mazury na lata 2007-2013

Data: 23 Września 2020
Pierwsze przetargi w ramach projektu „e-Ełk: usługi i aplikacje dla przedsiębiorców” dofinansowanego z RPO Warmia Mazury na lata 2007-2013

zd

Na początku lutego b.r. Gmina Miasto Ełk ogłosiła dwa przetargi na „Cyfryzację oraz wykonanie Portalu gospodarczego. Wyszukiwarki działalności gospodarczej z wizualizacją i wdrożeniem”, oraz „Wykonanie Portalu o drogach z wizualizacją miejsc, wdrożeniem i instalacją”.
Podczas rozmów z przedsiębiorcami wynikła potrzeba stworzenia portalu umożliwiającego przedsiębiorcom wypowiedzenie się w kwestiach gospodarczych, wypowiedzenia opinii o planowanych przedsięwzięciach Miasta, możliwość przeprowadzania ankiet i składania sprawozdań. Portal gospodarczy umożliwi publikację formularzy służących przedsiębiorcom. Zainstalowany w UM duży monitor dotykowy zawierać będzie informacje jak i gdzie załatwić konkretne sprawy dotyczące klientów. Jednak najważniejszą funkcjonalnością będzie możliwość wglądu do rejestru ewidencji działalności gospodarczej.

Funkcjonalność portalu:

 • możliwość wyszukania przedsiębiorcy w rejestrze Ewidencji
 • możliwość wydrukowania formularza o wypis z Rejestru
 • możliwość przeprowadzania ankiet (ankieta może zawierać pytania, grafiki)
 • możliwość wysyłania raportów (wypełnione zdefiniowane wcześniej pola)
 • możliwość przerzucania danych wynikowych do Excela
 • możliwość generowania raportów z ankiet
 • możliwość pobrania formularzy,
 • informacja o sposobie załatwienia spraw związanych z działalnością MSP.

 

Urząd Miasta Ełku wychodząc naprzeciw potrzebom MSP w ramach projektu stworzy portal z informacją dla przedsiębiorców odnośnie systemu drogowego na terenie Miasta Ełku.

Portal o drogach umożliwi między innymi:

 • możliwość sprawdzenia które drogi są wyłączone ze względu na remonty, lub imprezy
 • w przypadku wyłączeń zalecane objazdy
 • ograniczenia przejazdu pojazdów wysokich,
 • trasy przewozu materiałów niebezpiecznych
 • harmonogram wyłączeń i ograniczeń,
 • informacje o parkingach,
 • informacje dla Tirów o przejeździe przez Ełk
 • spis stacji benzynowych
 • widok z kilku kamerek online na najważniejsze skrzyżowania i wiadukt który często jest nieprzejezdny ze względu na zalania
  • możliwość podania daty i sprawdzenia planowanych utrudnień w danym dniu.
  • możliwość zgłaszania przez mieszkańców dziur i innych utrudnień na zasadzie forum. 

 logo1