Rozpoczęła się realizacja projektu „Modernizacja ulicy Bema”

Data: 18 Września 2020
Rozpoczęła się realizacja projektu „Modernizacja ulicy Bema”

zd

Po ul. Mickiewicza kolej na modernizację ulicy Bema na osiedlu Zatorze. W marcu rozpoczęły się prace przygotowawcze. Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln.


Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.
Wartość projektu wynosi 3 643 461,29 zł. Środki europejskie to kwota: 2 264 363,40 zł, wkład miasta to 1 379 097,89 zł.

 

Planowany zakres robót:

1. Modernizacja nawierzchni ulicy Bema wraz z budową chodników, parkingów, wjazdów
i zjazdów, wykonanie oznakowania ulicznego pionowego i poziomego;

2. Budowa kanalizacji deszczowej;

3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej – studni kanalizacji sanitarnej;

4. Przebudowa sieci wodociągowej;

5. Przebudowa oświetlenia ulicznego;

6. Budowa łącznika ulicy Bema z ulicą Kraszewskiego na odcinku od ul. Augustowskiej do ul. Kraszewskiego.

 

-Długość zrekonstruowanych dróg – 0,442 km,

-Liczba przebudowanych punktów oświetleniowych – 13 szt.,

-Długość wybudowanych/przebudowanych chodników – 0,754 km,

-Liczba przebudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.,

-Długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,513 km.

 

Zakończenie realizacji projektu planuje się na czerwiec przyszłego roku.

logo1