Modernizacja ulicy Mickiewicza dobiegła końca

Data: 22 Września 2020
Modernizacja ulicy Mickiewicza dobiegła końca


zd

Zakończył się II etap modernizacji ulicy Mickiewicza polegający na przebudowie ulicy Mickiewicza od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego. Projekt obejmował również skrzyżowania z ulicami: Gdańską, Orzeszkowej oraz Wawelską.


W kwietniu ukończono realizację projektu „Modernizacja ulicy Mickiewicza”. Celem projektu była poprawa infrastruktury drogowej warunkującej atrakcyjność terenów aktywnych gospodarczo w mieście Ełk poprzez wykorzystanie potencjału lokalizacyjnego ulicy Mickiewicza.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do:

- poprawy stanu technicznego ulicy Mickiewicza: poprawy nawierzchni jezdni, parkingów, zatok autobusowych, chodników;

- poprawy dostępności komunikacyjnej terenów usługowych położonych przy ulicy Mickiewicza: poszerzenie wąskich pasów ruchu, zastosowanie nowych rozwiązań komunikacyjnych (dodatkowe pasy wyłączenia – lewoskręty i prawoskręt);

- poprawy bezpieczeństwa na zmodernizowanym odcinku ulicy Mickiewicza; zastosowanie sygnalizacji świetlnej na najbardziej ruchliwym skrzyżowaniu z ulicą Gdańską, wybudowanie przejść dla pieszych z azylami na wyspach, wybudowanie ścieżek rowerowych będących przedłużeniem ścieżek etapu I.

 

Całkowity koszt projektu to 6 981 729,50 zł. Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości  4 309 831,11 zł.

logo1