Data: 19 Września 2020
Kolejne tereny pod inwestycje

zd

Jeszcze w tym roku zrealizowany zostanie projekt: „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku”. Trwa procedura przetargowa, która wyłoni wykonawcę inwestycji.


Projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku” obejmuje teren położony na obszarze przemysłowym w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Obecnie teren jest niezagospodarowany i nie posiada niezbędnej infrastruktury technicznej. Istniejąca ulica Krzemowa posiada nawierzchnię bitumiczną bez wykonanej warstwy ścieralnej.

 

Miejski projekt przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej ulicy Krzemowej na odcinku 345 m (od skrzyżowania z ul. Przemysłową). Wybudowane zostaną 2 nowe ulice o nawierzchni asfaltowej (długości ulic: 343 m i 82 m). Inwestycja obejmuje także budowę sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowę oraz remont istniejącej sieci wodociągowej. Wzdłuż ulic powstaną nowe chodniki, zjazdy i zatoki postojowe z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne. Całości dopełni wykonanie nowych trawników w granicach pasa drogowego.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana do 31.10.2011r. Wykonawcę wyłoni przetarg, na który wpłynęło 5 ofert (najniższą: 2 258 885,92 zł złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o.o.). Miasto otrzyma 85 % dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

logo1