Data: 18 Września 2020
Kolejne tereny pod inwestycje

zd

Miasto otrzyma prawie 3,2 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej.


Miejski projekt „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje przy ul. Krzemowej w Ełku” otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W tym tygodniu prezydent Tomasz Andrukiewicz podpisze stosowną umowę.

 

Całkowita wartość projektu to 3 717 265 zł. Dofinansowanie wyniesie 85 %, a więc 3 159 676 zł. Wkład własny miasta wyniesie 557 589 zł.

 

Projekt obejmuje teren o powierzchni ok. 4,5 hektara położony na obszarze przemysłowym w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miasta oraz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Obszar ten przeznaczony będzie pod zabudowę inwestycyjną. Obecnie teren jest niezagospodarowany i nie posiada niezbędnej infrastruktury technicznej. Istniejąca ulica Krzemowa posiada nawierzchnię bitumiczną bez wykonanej warstwy ścieralnej.

 

Zakres inwestycji obejmie więc uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieć wodociągową. Wybudowane zostaną 2 nowe ulice o długościach 350 m i 170 m wraz z infrastrukturą. Wzdłuż ulic powstaną chodniki i parkingi z kostki betonowej oraz oświetlenie uliczne. W ramach projektu wykonana zostanie także warstwa ścieralna z asfaltu na fragmencie istniejącej ulicy Krzemowej.

 

Inwestycja zostanie zrealizowana w przyszłym roku.

logo1