Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych.

Data: 22 Września 2020
Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych.

zd

W IV kwartale 2009 roku rozpocznie się realizacja projektu „Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy MOSiR w Ełku dla rozwoju turystyki”. Dnia 29 lipca b.r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miastem Ełk.


Projekt otrzymał wsparcie ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kwartał 2011r. Projekt będzie realizowany przez Gminę Miasto Ełk. Środki zostały przyznane przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucję Zarządzającą RPO Warmia i Mazury. Celem strategicznym projektu jest wzrost potencjału turystycznego Miasta Ełku poprzez rozwój wielofunkcyjnej, całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku na potrzeby turystyki ma za zadani

1. Zapewnienie atrakcyjnych warunków do uprawiania sportów oraz rozwoju turystyki aktywnej w Mieście Ełk,
2. Wydłużenie sezonu turystycznego poprzez stworzenie całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej,
3. Poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku,
4. Aktywizacje instytucji, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz szkół z terenu Miasta Ełku do inicjowania i podejmowania działań w zakresie wymiany kulturalnej dzieci i młodzieży, organizowania imprez i zawodów sportowych oraz turystycznych,
5. Podniesienie konkurencyjności Miasta Ełku, a tym samym zwiększenie transgranicznej i krajowej turystyki przyjazdowej do Miasta Eł

Przedmiot projektu stanowi zagospodarowanie terenu pod cele rekreacyjno-sportowo-turystyczne wokół obiektu pływalni. Teren pod cele sportowo-rekreacyjne podzielony został na dwie, niezależnie funkcjonujące części: ogólnodostępną z funkcjami rekreacyjno-sportowymi o charakterze otwartym, która będzie realizowana w ramach niniejszego projektu (ETAP I) oraz dostępna na potrzeby imprez rekreacyjno-sportowych zorganizowanych (ETAP II). Na terenie ogólnodostępnym przeznaczonym pod zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne projektuje się nowe obiekty wielofunkcyjne oraz obiekty małej architektury zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazur

1. Boisko piłkarskie dla młodzieży o nawierzchni syntetycznej,
2. Boisko o nawierzchni syntetycznej, jako 2 korty tenisowe w okresie zimowym wykorzystywane jako plac pod rozstawienie sezonowego lodowiska 30x20 m,
3. Budynek zaplecza lodowiska z funkcjami: sanitariatu, szatni – przebieralni, wypożyczalni łyżew ze stanowiskiem kasowym oraz barem,
4. Plac zabaw dla dzieci młodszych,
5. Boisko wielofunkcyjne gier zespołowych dzieci młodszych (do 12 lat),
6. Teren rekreacyjny ze stolikami do szachów terenowych, wyznaczonym miejscem do gry w kule (boule) oraz lokalizacją stanowisk minigolfa

W ramach projektu powstaną obiekty, które będą mogły być wykorzystywane przez cały rok.

Projektuje się obiekty niezadaszone oraz zadaszone. Obiektem zadaszonym będzie kryte lodowisko sezonowe, które będzie rozstawiane w sezonie zimowym na kortach tenisowych.

Całkowita wartość projektu: 5 838 943,26

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 3 965 921,18 zł
logo1