Data: 22 Września 2020
Szybki Internet już za dwa lata

zdMiasto Ełk otrzyma ponad 4,6 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu "Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku".


Dzisiaj prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz podpisał w Olsztynie umowę z Zarządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu, który otrzyma 4 635 314 zł dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to 5 453 311 zł. Wkład Miasta Ełku wyniesie tylko 817 996 zł. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2012. Jego celem jest zapewnienie szerokopasmowego Internetu zainteresowanym podmiotom oraz instytucjom na terenie Miasta Ełku.

W ramach zadania zostanie wybudowanych łącznie 13,6 km infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenie miasta, powstanie Centrum Zarządzania Siecią, 31 ogólnodostępnych punktów HotSpot, a także w miejscach publicznych ogólnodostępnych dla mieszkańców zostaną zamontowane Infokioski z dostępem do Internetu.

Realizacja projektu poprawi dostęp do usług informatycznych na terenie Miasta Ełku dla mieszkańców i turystów.


logo1