Podpisano umowę na budowę budynków Techno-Parku w Ełku

Data: 22 Września 2020
Podpisano umowę na budowę budynków Techno-Parku w Ełku

zdGmina Miasto Ełk podpisała umowę z wykonawcą na budowę budynków w Miejskiej Strefie Rozwoju Techno-Parku w Ełku, wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Rozbudowa Techno – Parku w Ełku”.


Dnia 4 stycznia Gmina Miasto Ełk podpisała umowę  z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, Panem Zenonem Szyłakiem – przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Instalacyjny Wod-Kan i co” z Ełku, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Przedmiot umowy obejmuje:

- budowę budynku biurowego z łącznikiem,

- budowę hali produkcyjno – usługowej, niepodpiwniczonej, parterowej,

-budowę hali produkcyjno – usługowej, niepodpiwniczonej o dwóch kondygnacjach nadziemnych,

- kompleksowe zagospodarowanie terenu,

- uzbrojenie terenu.

Wartość umowy dla ww. prac wynosi 10 142 165,34 złotych brutto.

Termin zakończenia robót zaplanowano na 7 maja 2012 r.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013,
Oś priorytetowa 1 – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Działanie 1.1.2 – „Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych
i inkubatorów przedsiębiorczości”.


logo1