Data: 19 Września 2020
Mickiewicza otwarta już od piątku

zdJuż w piątek modernizowany odcinek ulicy Mickiewicza od ul. Konopnickiej do ul. Wawelskiej będzie otwarty dla ruchu samochodów i innych pojazdów.


Prezydent Ełku po konsultacji z wykonawcą podjął decyzję o otwarciu tego odcinka, dzięki czemu poprawi się przejezdność w centrum miasta. Ruch po ulicy Wawelskiej będzie odbywał się dwukierunkowo (tak jak obecnie), przy czym będzie to na czas ostatniego etapu modernizacji ulica tzw. "ślepa" z wjazdem od ul. Armii Krajowej. Również
w obydwu kierunkach ruch będzie odbywał się po ul. Orzeszkowej (tak jak obecnie). W chwili obecnej nie będzie jeszcze włączona sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ulicą Gdańską, ponieważ będzie ona zsynchronizowana
z całością sygnalizacji w mieście.

Modernizacja całej ulicy Mickiewicza zakończy sie w grudniu tego roku.

W odróżnieniu do zmodernizowanej 5 lat temu części Mickiewicza od ul. Wojska Polskiego do ul. Konopnickiej, obecny etap ma znacznie szerszą ulicę oraz wykonany został z asfaltu lepszej generacji.

Modernizacja ulicy Mickiewicza kosztuje 6 710 000 zł, z czego 4 311 206 zł udało się pozyskać z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Łączna długość zmodernizowanej ulicy wynosi 660 m. W ramach inwestycji przebudowane zostały 3 przystanki autobusowe, zamontowano 34 nowe stylowe latarnie. Wykonane zostały chodniki ze ścieżką rowerową, urządzone trawniki. W najbliższych dniach sadzone będą drzewa. W ramach inwestycji przebudowano kanalizację teletechniczną, deszczową i wodociągową.

 logo1