Podpisano umowę na budowę kanalizacji magistralnej i światłowodu w ramach projektu "Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku".

Data: 22 Września 2020
Podpisano umowę na budowę kanalizacji magistralnej i światłowodu w ramach projektu "Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku".

zdGmina Miasto Ełk podpisała umowę z wykonawcą na budowę kanalizacji teletechnicznej, zaprojektowanie i budowę studni  kablowych na ww. kanalizacji oraz zaprojektowanie i budowę kabla optotelekomunikacyjnego w kanalizacji teletechnicznej w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”.


Dnia 14 grudnia Gmina Miasto Ełk podpisała pierwszą umowę w ramach projektu „Budowa sieci szerokopasmowej aglomeracji miasta Ełku”. Wykonawcą wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego został Pan Wojciech Tomaszewski – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą IN TELECOM Wojciech Tomaszewski.

Przedmiot umowy obejmuje:

- wybudowanie na terenie miasta Ełk kanalizacji teletechnicznej o długości trasowej około 6700 m,

- zaprojektowanie oraz wybudowanie studni kablowych na ww. kanalizacji teletechnicznej,

- zaprojektowanie oraz budowę kabla optotelekomunikacyjnego typu XOTKtd 144J w ww. kanalizacji teletechnicznej.

Wartość umowy dla ww. prac wynosi 698 351,17 złotych brutto.

Termin zakończenia robót w ramach pierwszej umowy ustalono na dzień 15 maja 2012 r.

W ramach projektu zaplanowano jeszcze trzy przetargi nieograniczone:

- projekt techniczny wraz z budową sieci przyłączeniowej oraz węzłów i adaptacja pomieszczeń,

- dostawa i montaż urządzeń aktywnych wyposażenia centrum i węzłów,

- dostawa i montaż sprzętu sieci bezprzewodowej.

W ramach zadania zostanie wybudowanych łącznie 13,6 km infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenie miasta, powstanie Centrum Zarządzania Siecią, 31 ogólnodostępnych punktów HotSpot, a także w miejscach publicznych ogólnodostępnych dla mieszkańców zostaną zamontowane Infokioski z dostępem do Internetu.

Całkowita wartość projektu to 5 453 311 zł. Wkład Miasta Ełku wyniesie 817 996 zł. Pozostała kwota w wysokości 4 635 314 zł zostanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013. Projekt będzie realizowany w latach 2010 - 2012.

Efektem projektu będzie zapewnienie szerokopasmowego Internetu zainteresowanym podmiotom oraz instytucjom na terenie Miasta Ełku. Realizacja projektu poprawi dostęp do usług informatycznych na terenie Miasta Ełku dla mieszkańców i turystów.

logo1