Rozpoczęcie projektu "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację"

Autor: Paulina Omilianowicz | Data: 18 Września 2020
Rozpoczęcie projektu "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację"

1 lipca Miasto Ełk oficjalnie rozpoczęło realizację projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Umowa o dofinansowanie, podpisana 22 lipca przez Ministerstwo Rozwoju i Prezydenta Ełku Tomasza Andrukiewicza przypieczętowała start pilotażowego projektu rewitalizacyjnego.
Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w wysokości 803 160 zł w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju. Ełk razem z 19 innymi miastami z całego kraju będzie organizatorem modelowych działań rewitalizacyjnych, w które w sposób aktywny zostaną  włączeni mieszkańcy Ełku.
Projekt potrwa 24 miesiące. Zadania będą koncentrowały się wokół ełckiego Śródmieścia, jego mieszkańców i problemów, które zostały w tym obszarze zdiagnozowane. W ramach projektu zaplanowano organizację nowoczesnych i ciekawych w formie konsultacji społecznych dla różnych grup ełczan (dzieci i młodzież, dorośli, seniorzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywiści, artyści). Wyspecjalizowany zespół ekspertów poprowadzi otwarte spotkania dyskusyjne oraz konsultacje w zakresie samodzielnego projektowania przestrzeni śródmiejskiej przy makiecie 3D. Ponadto w ramach projektu zostaną zainicjowane działania streetworkerów i animatorów społecznych na rzecz aktywizowania ełckiej młodzieży w ramach Akademii Rewitalizacji.   
Jednym z celów projektu jest podkreślenie nowej definicji rewitalizacji, której nie powinno się już utożsamiać wyłącznie z pracami modernizacyjnymi, remontami zabytkowych obiektów.
W myśl nowych przepisów rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Tak więc „Nowe Śródmieście...” to nie tylko działania miękkie. Projekt przyczyni się do stworzenia innowacyjnej wizualizacji 3D ełckiego Śródmieścia, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jego mieszkańców. Powstaną programy funkcjonalno-użytkowe budynków, które zostaną przeznaczone pod cele społeczne oraz programy coachingowe dla różnych grup społecznych.

Generowane poprzez projekt, sprawdzone i modelowe praktyki współpracy z mieszkańcami będą podstawą do stworzenia podręcznika dokumentującego przebieg projektu
i stanowiącego kompendium wiedzy dla innych samorządów. Opracowania, programy, dokumentacje zdjęciowe oraz wiele innych przydatnych informacji zostaną udostępnionego za pośrednictwem e-narzędzia internetowego pn. Ełcka Platforma Rewitalizacji.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu pod numerem telefonu 87 73 26 142 (kierownik projektu – Paulina Omilianowicz). Zaproszenia na konsultacje społeczne oraz inne przydatne informacje na temat realizowanego projektu będą dostępne za pośrednictwem strony www.elk.pl.


 Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)