Nowe śródmieście Miasta Ełk wzór na rewitalizację

Data: 22 Września 2020
Nowe śródmieście Miasta Ełk wzór na rewitalizację

Gmina Miasto Ełk otrzyma 803 160,00 zł na pilotażowy projekt związany z rewitalizacją zabytkowego Śródmieścia, aktywizację jego mieszkańców i opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania budynków pod cele społeczno-kulturalne.

21 marca br. Ministerstwo Rozwoju opublikowało listę rankingową 20 miast, które zakwalifikowały się do dofinansowania w konkursie „Modelowa Rewitalizacja Miast” (Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020). Ełk znalazł się na 7 miejscu spośród 57 wyłonionych w II etapie projektów (do I etapu konkursu przystąpiło ponad 240 gmin i miast z całej Polski).

Koncepcja pilotażowego projektu zakłada przeprowadzenie modelowych działań na rzecz włączenia mieszkańców w kreowanie nowej przestrzeni Śródmieścia. Podstawą projektu będzie utworzenie Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej – to właśnie wokół tej instytucji skupią się wszystkie działania rewitalizacyjne.

W myśl hasła „ludzie działają by tworzyć miejsca” zostaną przeprowadzone liczne konsultacje społeczne oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
W ramach Forum Rewitalizacji ełczanie będą mogli samodzielnie zaprojektować wizję 
i kierunek rozwoju zabytkowej dzielnicy miasta oraz wskazać główne problemy zamieszkiwanego obszaru.

W projekcie zostaną zrealizowane zadania na rzecz nowej przestrzeni społecznej Śródmieścia. Inwentaryzacja budynków i lokali, nowa koncepcja zagospodarowania architektonicznego, wizualizacje 3D obrazujące kierunek rozwoju reprezentatywnej części miasta – to tylko niektóre przedsięwzięcia, które zostaną podjęte w modelowym pilotażu.  

Łączna wartość projektu: 892 400 zł

Wnioskowana kwota dotacji: 803 160 zł

Wkład własny: 89 240 zł 

Celem konkursu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w procesie opracowywania programów rewitalizacji i modelowych działań w zakresie rewitalizacji na obszarach miejskich. Efekty dofinansowanych projektów będą mogły stanowić wzór, dla innych miast, realizujących własne projekty rewitalizacyjne

Informacje o wynikach konkursu:

http://www.popt.gov.pl/strony/wiadomosci/20-miast-z-dotacja-na-modelowe-projekty-rewitalizacyjne/

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji o projekcie, którego realizacja rozpocznie się w III kwartale 2016 r.