Wizyta delegacji z Kowna - spotkanie robocze w sprawie wsólnego projektu turystycznego

Data: 19 Września 2020
Wizyta delegacji z Kowna - spotkanie robocze w sprawie wsólnego projektu turystycznego

W dniu 17 maja 2016 r. w Ełku odbyło się pierwsze spotkanie robocze z przedstawicielami z Kowna poświęcone przygotowaniu wspólnego projektu transgranicznego z programu Interreg VA Litwa-Polska 2014-2020. Wizyta miała na celu omówienie szczegółów projektu partnerskiego polegającego na rozwoju turystyki w obu miastach – Ełku i Kownie, z wykorzystaniem walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Miasta Ełk: Zastępca Prezydenta Miasta Ełku Artur Urbański, Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Renata Samełko, Główny Specjalista w Wydziale Strategii i Rozwoju Magdalena Klimowicz, Dyrektor MOSiR w Ełku Konrad Siemienkiewicz oraz Naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Piotr Gałuszka. Z ramienia miasta Kowna udział w spotkaniu wzięli Główny specjalista Wydziału Programów Rozwojowych i Inwestycji Inga Pažereckaitė-Kalėdienė oraz Szef Wydziału Kultury i Dziedzictwa Saulius Rimas.

Podczas spotkania w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku partnerzy zaprezentowali swoje miasta oraz omówili główne założenia wspólnego projektu turystycznego. Po zakończeniu spotkania roboczego przedstawiciele obu miast udali się na krótką wycieczkę po Mieście Ełku. Delegacja z Kowna mogła poznać główne obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku, odwiedzić Centrum Edukacji Ekologicznej, Park Kopernika, park linowy nad Jeziorem Ełckim oraz Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Zakończeniem spotkania był wspólny spacer ełcką Promenadą.

Dzięki polsko-litewskiemu projektowi w Ełku powstanie nowa plaża miejska z wieżą widokową. Inwestycja zostanie zrealizowana w obszarze chronionego krajobrazu na Jeziorze Ełckim, w bliskim sąsiedztwie hali sportowo-widowiskowej przy ul. M.M. Kolbego w Ełku. Miasto Ełk zamierza utworzyć nowy obszar rekreacyjno-turystyczny wykorzystując przy tym dziedzictwo przyrodnicze regionu. Po drugiej stronie granicy, w Kownie zostanie wybudowany amfiteatr. Nowy obiekt zostanie zlokalizowany tuż przy szesnastowiecznym zamku, stanowiącym jeden z głównych punktów dziedzictwa kulturowego Kowna.

W okresie 2014 – 2020 głównym celem programu Interreg Litwa-Polska 2014-2020 jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

   Wizyta_z_Kowna        Kowno5

logo_pl-3