Spotkanie robocze w sprawie projektów społecznych

Data: 19 Września 2020
Spotkanie robocze w sprawie projektów społecznych

11 maja br. w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się drugie spotkanie robocze poświęcone przygotowaniu wspólnych projektów transgranicznych: „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” oraz „Teraz czas na zmiany” do Programu Interreg V-A Litwa – Polska 2014 – 2020.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek działających w obszarze pomocy społecznej z Alytusa, a także przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału Strategii i Rozwoju w Ełku.

W trakcie spotkania umówiono szczegółowo zakres dwóch projektów, które zostaną złożone w obecnym konkursie Programu Interreg V-A Litwa – Polska w ramach Działania3.1. - zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych. Nabór wniosków, potrwa do 9 czerwca br.

Głównym celem Programu w obecnym okresie 2014 – 2020 jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną.

Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

IMG_4925