Spotkanie inforamcyjne dotyczące funduszy unijnych

Data: 18 Września 2020
Spotkanie inforamcyjne dotyczące funduszy unijnych

Urząd Marszałkowski w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkania informacyjne z kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przygotowania dokumentacji w naborach ogłaszanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Spotkania odbędą się w Ełku 22 czerwca 2016 r. w godz. 9.00-12.00 oraz 12.15-15.15 w Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Podmiejska 5. Szczegółowe informacje, w tym warunki uczestnictwa, dostępne są na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl pod poniższym linkiem:

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/694/najblizsze-spotkania-informacyjne