Inwestycje gospodarcze, które odmieniają Ełk

Data: 18 Czerwca 2019
Inwestycje gospodarcze, które odmieniają Ełk

logo_Elk_Tu_WracamMiasto swój rozwój gospodarczy zawdzięcza między innymi utworzeniu Podstrefy Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, realizacji inwestycji budowy Parku Naukowo – Technologicznego, a także Parku Handlowego TU i TERAZ oraz Galerii Handlowej „Brama Mazur".
Podstrefa Ełk Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
W połowie lat 90 XX wieku, w okresie transformacji gospodarczej kraju w Ełku były likwidowane lub upadały zakłady produkcyjne, a stopa bezrobocia była bardzo wysoka. Miasto Ełk wówczas podjęło starania, by temu zaradzić i współtworzyło, jako największy akcjonariusz samorządowy, obok Skarbu Państwa spółkę pn. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Miasto przekazało łącznie prawie 107 ha gruntów z przeznaczeniem dla przyszłych inwestorów. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna została ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów 25 czerwca 1996 r. Pierwszy inwestor w Podstrefie Ełk - firma PRODEKO EŁK Sp. z o.o., otrzymał zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach w dniu 22 listopada 1996 r. Ze względu na duże zainteresowanie nowymi terenami inwestycyjnymi, w 2013 r. została podjęta decyzja o powiększeniu SSSE Podstrefy Ełku o 23 ha gruntów. Na tym obszarze usytuowany jest Park Naukowo - Technologiczny w Ełku. Dziś Podstrefa Ełk to nowoczesna dzielnica przemysłowa miasta Ełku, gdzie działalność produkcyjną lub usługową prowadzi 27 przedsiębiorców z kapitałem krajowym i zagranicznym. W obrębie strefy pracę znalazło ponad 2 100 osób. W 2015 r. została podpisana deklaracja współpracy z kolejnym inwestorem w Podstrefie Ełk.

Park Naukowo – Technologiczny w Ełku
22 grudnia 2000 r. uchwała Rady Miasta Ełku obszar otrzymał nazwę Miejskiej Strefy Rozwoju ,,Techno-Parku". Projekt został podzielony na dwa etapy i otrzymał dofinansowanie z dwóch programów operacyjnych. W pierwszym etapie (2009 r.) rozpoczęto prace polegające na przygotowaniu terenów pod inwestycję. Drugi etap (2012) polegał na budowie kompleksu budynków z funkcjami do obsługi użytkowników Techno – Parku: Centrum Logistyczno – Usługowego, Inkubatora Technologii, Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Badawczo - Rozwojowo - Edukacyjnego z Laboratorium. Obiekt został otwarty 17 października 2012 roku. Tego dnia zostały podpisane umowy z pierwszymi lokatorami. Za realizację tej inwestycji Miasto Ełk zostało laureatem konkursu "Patent na Projekt".
Na PNT odbyły się Ełckie Targi Budowlane "Twój Dom na Mazurach" (2014) oraz Mazurskie Targi Odnawialnych Źródeł Energii OZE (2013-2014). Natomiast młodzież i dzieci mogły bezpłatnie wziąć udział w "Wariacjach z Nauką", w trakcie których odbyło się również spotkanie z animatorami z Centrum Nauki Kopernik (2014).

Park Handlowy TU i TERAZ
U zbiegu ulic Mickiewicza i Gdańskiej, w miejscu starego szpitala miejskiego w 2013 r. został wybudowany pierwszy w Ełku Park Handlowy TU i TERAZ. Budynek Parku Handlowego od strony ul. Mickiewicza zachował swój historyczny wygląd i wpisuje się w architekturę początku XX wieku. Ściana frontowa nowej galerii jest fragmentem starego szpitala miejskiego. Do dyspozycji klientów galerii oddane zostało również 170 miejsc parkingowych. Zatrudnienie znalazło w nim około 220 osób.

Galeria Handlowa Brama Mazur
Brama Mazur oddana do użytku w sierpniu 2014 r. jest pierwszym w Ełku i regionie tego typu kompleksem rekreacyjno-handlowym. Powstał on na terenach, które miasto odsprzedało inwestorowi. Obiekt tworzą dwa niezależne budynki – galeria handlowa oraz kino sieci Planet Cinema. Kompleks rekreacyjno – handlowy Brama Mazur wybudowany został na terenie dawnych ełckich koszar wojskowych, powstałych w 1884 roku i funkcjonujących do 2000 roku. Miasto zyskało także Plac Miejski. Wybudowane zostały również nowe parkingi: 494 miejsc podziemnych oraz 33 nadziemne. Natomiast zatrudnienie w obiekcie znalazło ponad 600 osób. W ramach inwestycji prowadzone są także prace polegające na przebudowie ulic: Kościuszki i Dąbrowskiego (z obszarem skrzyżowania ul. Armii Krajowej) wraz z wykonaniem dodatkowych pasów ruchu umożliwiających wjazdy i wyjazdy z parkingów galerii.

Duży wpływ na rozwój gospodarczy Ełku miało również utworzenie i funkcjonowanie dużych zakładów produkcyjnych w mieście. Wśród nich należy wymienić m.in. Zakłady Mięsne MAZURY działające w branży spożywczej czy Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Również mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność w mieście, zatrudniający ełczan i płacący podatki przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Ełku.

Park_Naukowo_-_Technologiczny_w_ElkuPark_Handlowy_TU_I_TERAZKino_Planet_Cinema_w_Eku