Rewitalizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Data: 22 Września 2020
Rewitalizacja Ełckiej Kolei Wąskotorowej

Miasto Ełk pozyskało 4,4 mln zł dofinansowania na realizację projektu „Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020. Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.

W ramach projektu zostaną wykonane prace polegające na odnowie zachodniej części terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej:

  • adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku,
  • prace porządkowe polegające na usunięciu obiektów w złym stanie technicznym,
  • zagospodarowanie terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji,
  • zainstalowanie elementów małej architektury,
  • oświetlenie,
  • wykonane ciągi piesze.
  • renowacja zabytkowego taboru – parowozu, węglarki i wagonu pocztowego.

Odnowione obiekty będą stanowić stałą ekspozycję na terenie EKW, otwartą dla odwiedzających, która jeszcze dokładniej pomoże im zgłębić historię jednej z ważniejszych atrakcji turystycznych naszego regionu.

Efektem zrealizowanego projektu będą nie tylko widoczne zmiany infrastrukturalne. Projekt zakłada powstanie produktu turystycznego pn. Park Odkrywców Kolei.

Idea produktu turystycznego zrodziła się z szerszej koncepcji zagospodarowania EKW zakładającej utworzenie w przyszłości po stronie wschodniej zabytkowego terenu edukacyjnego parku pod tą samą nazwą, z intuicyjnymi i nowoczesnymi urządzeniami, które będą przybliżać dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym prawa fizyki, wykorzystywane w działaniu kolei wąskotorowych.

Całkowita wartość projektu to 5 265 786,98 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 4 412 729,49 zł.