Miasto pozyskało środki na stworzenie czterech ogólnodostępnych terenów zieleni na ełckich osiedlach

Data: 22 Września 2020
Miasto pozyskało środki na stworzenie czterech ogólnodostępnych terenów zieleni na ełckich osiedlach

Projekt „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 2 364 911,63 zł.

Celem projektu jest m.in. zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk. Cztery parki mają powstać na osiedlach: Bogdanowicza, Grunwaldzkie, Kajki przy ul. Miłosza oraz przy ul. Szosa Obwodowa (dwie lokalizacje). W chwili obecnej obszary te są niezagospodarowanymi nieużytkami.

Realizacja projektu odbywać się będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy tych czterech inwestycji obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, założenie zieleni (drzewa, krzewy, łąki kwietne, trawniki) oraz wykonanie nawierzchni ścieżek i chodników.


Powierzchnie parków:

os. Kajki przy ul. Miłosza, powierzchnia do zagospodarowania: 5 600 m2

os. Kajki przy ul. Szosa Obwodowa, powierzchnia do zagospodarowania: 7 698 m2

os. Grunwaldzkie, powierzchnia do zagospodarowania: 6 066,15 m2

os. Bogdanowicza, powierzchnia do zagospodarowania: 8 100 m2.


W każdym przypadku obszar będzie pokryty minimum w 70% zielenią.


Przetarg na realizację tych inwestycji już został ogłoszony. Prace mają zostać zrealizowane w 2017 r.