Autor: admin | Data: 19 Września 2020
Projekt Akcelerator e-Rozwoju JST

Miasto Ełk przystąpiło do realizacji projektu Akcelerator e-Rozwoju JST. Projekt Akcelerator e-Rozwoju JST o numerze: POWR.02.18.00-00-0070/16 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Gminy Miasto Ełk, Gminy Giby, Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, Gminy Dywity, Gminy Świątki, Gminy Suraż, Gminy Orzysz , Gminy Stawiguda, Gminy Kobylin Borzymy, Powiatu Piskiego, Gminy Tykocin, jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.16 – 28.02.18.

termin realizacji projektu:

od 1 września 2016 r. do 28 lutego 2018 r.

wartość projektu:

2 151 500,00 zł, w tym wkład własny, w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 338 215,80 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój poprzez:

·  wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz automatyzację  rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy

·  podniesienie kompetencji kadr JST (440 os., w tym 272 kobiet) przez szkolenia z obszarów:

o podatków i opłat lokalnych (m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektron, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadcz e-usług w obszarze podatków, opłat lokalnych),

o zarządzenie nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa).

wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznacz pod inwestycje w postaci platformy online elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości w 11 ww. urzędach JST.