Data: 19 Września 2020
Odlotowa Polska Wschodnia

PROJEKT NR: POPW.01.04.04-00-024/11
NAZWA PROJEKTU: „ODLOTOWA POLSKA WSCHODNIA”

Termin realizacji: 01.08.2012 r. – 30.11.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 1 663 195,96 PLN
Wartość dofinansowania: 1 491 314,13 PLN
Wartość wkładu własnego partnerów projektu: 171 881,83 PLN
Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.4 Promocja i Współpraca  - www.polskawschodnia.gov.pl


Opis:
Projekt realizowany był w partnerstwie z Miastem Krosno oraz Miastem Chełm.
Działania zrealizowane w ramach projektu:
1. Opracowano wspólną strategię rozwoju regionów Polski wschodniej w oparciu o sektor lotniczy – w ramach działania powstały następujące dokumenty: master plan dla lotniska w Krośnie, ekspertyza dotycząca potencjału społeczno-gospodarczego miasta Chełm w zakresie branży lotniczej, badania i analizy potencjału lotniczego wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego.
2. Opracowano dokumentację dla budowy lotniska w Ełku.
3. Zorganizowano konferencję dotyczącą potencjału inwestycyjnego miast lotniczych Polski Wschodniej – w ramach tego działania zorganizowano również piknik lotniczy z imprezą kulturalną w Krośnie.
4. Zrealizowano następujące działania promocyjne: foldery, prezentacje multimedialne, gadżety reklamowe oraz produkcja i emisja wspólnego spotu reklamowego  w telewizji ogólnopolskiej.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013