Wkrótce rusza modernizacja czterech ełckich podwórek

Data: 22 Września 2020
Wkrótce rusza modernizacja czterech ełckich podwórek

W poniedziałek 29 maja została podpisana umowa z wykonawcą inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie 4 ełckich podwórek.

W ramach  projektu „Teraz czas na zmiany” zostaną zagospodarowane ełckie podwórka w centrum miasta:

- teren przy ul. Gizewiusza 4 - 8 w Ełku,

- teren przy ul. Gdańskiej 30-38  oraz  ul.  Gizewiusza  1 w Ełku,

- teren przy ul. Wojska Polskiego 14,16,18 w Ełku,

- teren przy ul. Wojska Polskiego 7 i 9 w Ełku.

W ramach prac budowlanych przewidziano do realizacji:

·         wykonanie dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci),

·         odwodnienie terenu poprzez budowę kanalizacji deszczowej,

·         wykonanie oświetlenia terenu rewitalizowanych podwórek.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę inwestycji – DROGBUD EŁK Chocian Kucewicz Spółka Jawna, ul. Suwalska 84 E, 19-300 Ełk, z którym 29 maja została podpisana umowa.

Koszt inwestycji: 1 271 238,49 zł

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 205 317, 98 zł

Kwota dofinansowania: 1 874 520, 27 zł

Wkład własny: 330 797, 71 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji to 15 września 2017 r.