Data: 23 Września 2020
OBÓZ PRZETRWANIA ZAKOŃCZONY


Dobiegł końca siedmiodniowy obóz przetrwania zorganizowany w dniach 12-18 czerwca 2017 r. na Litwie w ramach projektu transgranicznego "Teraz czas na zmiany" współfinansowany z Programu Interreg V-A Litwa – Polska.

Pod opieką organizatorów i streetworkerów młodzież z Polski i Litwy aktywnie uczestniczyła w obozie survivalowym. Organizatorzy obozu przygotowali liczne zadania i przeszkody, które musieli pokonać uczestnicy obozu.

Szkoła przetrwania to przede wszystkim zmagania z własnymi słabościami, kształtowanie sprawności
i osobowości. To nie tylko znajomość zasad pierwszej pomocy, czy umiejętność rozpalania ognia, to wiedza jak połączyć naszą wiedzę i umiejętności w całość, która pozwoli przetrwać największe opresje i sytuacje zdawałoby się bez wyjścia.

Projekt „Teraz czas na zmiany” jest wdrażany w ramach Celu 9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (poprzez promowanie równości płci, równych szans oraz integrację społeczności ponad granicami).

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu po stronie Ełku: 2 205 317, 98 zł

Kwota dofinasowania: 1 874 520, 27 zł

Wkład własny: 330 797, 71 zł