Data: 23 Września 2020
„Festiwal Dużych Rodzin”


11 czerwca 2017 r. (niedziela) w godz. 13:00-18:00 w Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się „Festiwal Dużych Rodzin”. Festiwal organizowany był w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowanego w ramach programu współpracy Inntereg V-A, Litwa-Polska 2014-2020, w partnerstwie z litewskimi miastami Alytus oraz  Verena.

W wydarzeniu wzięły rodziny wielodzietne z Litwy. Festiwal był okazją do propagowania wartości rodzinnych poprzez zabawy i gry integracyjne, wspólne tańce oraz śpiew. Ponadto festiwal był okazją do do promowania, wprowadzonego w ramach projektu, Transgranicznego Programu Dużych Rodzin, który umożliwienia posiadaczom kart rodziny 3+ korzystanie ze zniżek w miastach partnerskich tj. Alytus, Varena i Ełku.

Podczas festiwalu zobaczyć można było m.in. występy rodzin muzykujących, zespołów Pojezierze, Kalina, Na Mazurską Nutę, Piętaszki, Skansen Band, uczestników ŚDS  dla osób z Chorobą Alzheimera, dzieci i młodzieży. Można było tańczyć w rytmach Zumba i wziąć udział w warsztatach wokalnych. Dla rodzin zorganizowano także wiele konkursów m.in.:  karaoke oraz szukania skarbów.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. - Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN

wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN

W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN

Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN

Wartość dofinansowania:  : 1 436 166,94 PLN (85%)

Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)