Podpisano pierwsze umowy z wykonawcami na rewitalizację ełckich podwórek

Data: 22 Września 2020
Podpisano pierwsze umowy z wykonawcami na rewitalizację ełckich podwórek

Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu przy ul. Świackiego Sępa 1 i ul Moniuszki 17,19 oraz terenu przy ul. Orzeszkowej 15,17,19,21. Wykonawcą obu części zadania  będzie DROGBUD Ełk Chocian Kucewicz Sp.J.

Koszt całości zadania to 914 972,88 zł brutto.

Teren przy ul Świackiego Sępa 1 i ul. Moniuszki 17,19 (pow. ok. 5011 m2):

- budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- oświetlenia.

Teren przy ul. Orzeszkowej 15,17,19,21 (pow. ok. 2905 m2):

- budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

- zagospodarowanie terenów zielonych,

- montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci),

- montaż piaskownicy,

- oświetlenia.

Zakończenie prac przewidziane jest na październik 2017 roku.

W ramach projektu „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum” ogłoszone będą jeszcze trzy postępowania przetargowe na zagospodarowanie terenu pozostałych 9 podwórek.

Przewidywany termin zakończenia całej inwestycji to wrzesień 2018 roku

Projekt „Rewitalizacja ełckich podwórek – zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.


Całkowita wartość projektu to 6 898 841,14 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 3 929 802,54 zł.